Kennis- en ynformaasjesintrum Hegebeintum
Kennis- en ynformaasjesintrum Hegebeintum
Kennis- en ynformaasjesintrum Hegebeintum
Kennis- en ynformaasjesintrum Hegebeintum

Kennis- en ynformaasjesintrum Hegebeintum

Ontwerper
Babke Dekker (Hofmeijer Dekker Ontwerpers), Johan van Gent (Stichting Erfgoed & Publiek) en Jos Blomsma (Terwisscha & Wagenaar | Vormburo)
Opdrachtgever
Stichting Terp Hegebeintum

Een inrichtingsteam dat naast de twee ontwerpers ook bestond uit archeoloog Johan van Gent (Stichting Erfgoed & Publiek) heeft de inrichting verzorgd voor een laagdrempelige archeologische expositie in het nieuwe bezoekerscentrum van TWA Architecten. Het nieuwe kennis- en informatiecentrum op de hoogste terp van Fryslân maakt deel uit van elf Friese archeologische steunpunten.

Jos Blomsma, Johan van Gent en Babke Dekker

↑ Jos Blomsma, Johan van Gent en Babke Dekker

Omschrijving

De opdracht was om de bijzondere geschiedenis van het gebied en het benutten van de kernkwaliteiten van het terpenland langs de Friese kust toegankelijk te maken voor een brede doelgroep.

Juryrapport

Dit project laat vooral zien dat goed teamwerk tot meerwaarde leidt. De overzichtelijkheid van de inrichting heeft tot resultaat dat de kern van het verhaal goed wordt neergezet. De keuzes in materiaal en kleurgebruik zorgen ervoor dat de aandacht in de expositie uitgaat naar de producten waar het om draait. Het aanbod is in balans, tot in detail consequent aan de uitgangspunten en het ontwerp gaat nergens over de top. Het vormt een geheel waardoor het publiek de ruimte krijgt zich te verdiepen en op een goede wijze kennis kan maken met het archeologische verhaal. De inrichting sluit naadloos aan op de architectuur van het nieuw gebouwde centrum.

LC-publieksprijs

Vanaf vrijdag 12 november kun je stemmen op het ontwerp waarvan jij vindt dat het de LC-publieksprijs moet winnen. Stemmen kan tot en met zondag 5 december.