De Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving is een door de Provincie Fryslân ingestelde designprijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt. In 2019 gebeurt dat voor de tiende keer.

De prijs wordt uitgereikt als erkenning voor het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen een opdrachtgever en een ontwerper. Daarbij staan het proces en het doel van vormgeving voorop en daarmee de relevantie en maatschappelijke rol van wat vormgeving of design kunnen bijdragen. De Provincie hoopt met deze prijs een impuls te geven aan de ontwikkeling en belangstelling voor vormgeving en design in Fryslân.

Aanmelden is tot 15 april mogelijk. Het reglement en informatie voor deelname is te vinden op de site van

Meer informatie over de vormgevingsprijs is te vinden op de site van Keunstwurk.

Vredeman de Vries
Vredeman de Vries

Vredeman de Vries

Hans Vredeman de Vries, in 1572 in Leeuwarden geboren, was architect, planoloog, tekenaar, kunstenaar en kunsttheoreticus. Hij publiceerde over perspectief, architectuur en ornamentiek. En hij staat bekend als grondlegger van de Antwerpse Renaissancestijl, waarmee hij onder meer van invloed is geweest op de West-Europese architectuur. Vredeman de Vries is de veelzijdige schutspatroon van de Friese creatieven.

De prijs

Alle voorkomende disciplines van ontwerpen en vormgeving kunnen in aanmerking komen voor de Vormgevingsprijs 2019. De jury nomineert inzendingen en kiest daaruit een uiteindelijke prijswinnaar die tijdens de prijsuitreiking op 4 oktober 2019 bekend zal worden gemaakt.

De winnaar (de combinatie van ontwerper en opdrachtgever) ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 5000,-. Daarnaast zijn vijf bedragen van € 500,- beschikbaar voor eervolle vermeldingen.

De organisatie van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019 is in handen van Keunstwurk.

Tips?

Zijn er opvallende ontwerpen die je afgelopen jaar hebt gezien? Want 2018 is waarschijnlijk op het gebied van vormgeving en design ook niet ongemerkt voorbij gegaan. Heb jij tips, ontwerpen op je netvlies waarvan je vindt dat de jury ze zeker zou moeten zien? Het zal ook dit keer weer gaan om ontwerpen waarbij de ontwerper óf opdrachtgever in Fryslân is gevestigd. Je kunt ons tips doorgeven of de betreffende ontwerper/opdrachtgever vragen zich alvast bij Keunstwurk te melden – dan zorgen wij dat ze de uitnodiging voor deelname krijgen.

De Publieksprijs

Wanneer eind augustus de genomineerden bekend zijn, zal er ook weer gelegenheid zijn om een stem uit te brengen voor een Publieksprijs.

Jury 2019

Frederiek Bennema
kunsthistoricus
Anne van der Zwaag
kunsthistoricus
Hugo Engwerda
grafisch ontwerper
Peter Joore
Lector Open Innovatie NHL Stenden Hogeschool
Lambert Kamps
ruimtelijk ontwerper